It Maskelyn

It Maskelyn is het multifunctioneel centrum (MFC) in Hurdegaryp. In It Maskelyn worden diverse evenementen georganiseerd. Tevens biedt It Maskelyn onderdak aan diverse verenigingen en gebruikers.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0511-472126 of middels het contactformulier.

Multifunctioneel centrum It Maskelyn

Het kloppende hart voor muziek, theater, dans en kunst. Voor kinderen, pubers, volwassen, ouderen. Voorstellingen voor jong en oud! Maar ook voor een gezellig bakje koffie, vergaderingen, cursussen en het leggen van een kaartje of keutje. MFC It Maskelyn: In hûs fan en foar Hurdegaryp ... en daarbuiten!

Binnenkijken in it Maskelyn

Of wilt u de virtuele tour bekijken? Klik dan > hier <

Aankomende evenementen

21januari 2017

Tesselschade spilet ‘Femke’

zaterdag 21 januari 2017 - 20:00

 

Tesselschade komt dit jier mei it boeiende stik;”Een dag uit de dood van verdomde Lowietje”.
No brocht ûnder de titel “Femke”.

In echtpear mei in swier lichaamlik en geastlik beperkte dochter. Sy beslúte it famke net yn in ynrjochting ûnder te bringen mar jowe har thús alle fersoarging en leafde. In hiele swiere opjefte.
Kin harren houlik dit oan? Bliuwt der romte foar harsels oer? Benammen de heit siket útwei yn sinyske grappen. Bitiden hiel wrang.
Sy docht mei. Se kin net oars.
Dan binne der reaksjes fan’e bûtenwrâld.
It stik hat in breder kader. It giet net allinne oer twa minsken mei in berntsje yn in rolstoel. It giet oer minsken en har ferlerne idealen en fersteurde yllúzjes. Hoe faak draaie heechspande ferwachtings net op in teloarstelling út en hoe faak moatte wy net in kar meitsje yn it libben, in pynlike kar, dy’t eins net te nimmen is?

In boeiend stik fan skriuwer Peter Nichols, sels heit fan sa’n mearfaldich beperkt bern. It is syn persoanlike ferhaal.

27januari 2017

Tesselschade spilet ‘Femke’

vrijdag 27 januari 2017 - 20:00 - 22:30

 

Tesselschade komt dit jier mei it boeiende stik;”Een dag uit de dood van verdomde Lowietje”.
No brocht ûnder de titel “Femke”.

In echtpear mei in swier lichaamlik en geastlik beperkte dochter. Sy beslúte it famke net yn in ynrjochting ûnder te bringen mar jowe har thús alle fersoarging en leafde. In hiele swiere opjefte.
Kin harren houlik dit oan? Bliuwt der romte foar harsels oer? Benammen de heit siket útwei yn sinyske grappen. Bitiden hiel wrang.
Sy docht mei. Se kin net oars.
Dan binne der reaksjes fan’e bûtenwrâld.
It stik hat in breder kader. It giet net allinne oer twa minsken mei in berntsje yn in rolstoel. It giet oer minsken en har ferlerne idealen en fersteurde yllúzjes. Hoe faak draaie heechspande ferwachtings net op in teloarstelling út en hoe faak moatte wy net in kar meitsje yn it libben, in pynlike kar, dy’t eins net te nimmen is?

In boeiend stik fan skriuwer Peter Nichols, sels heit fan sa’n mearfaldich beperkt bern. It is syn persoanlike ferhaal.

28januari 2017

Tesselschade spilet ‘Femke’

zaterdag 28 januari 2017 - 20:00 - 22:30

Tesselschade komt dit jier mei it boeiende stik;”Een dag uit de dood van verdomde Lowietje”.
No brocht ûnder de titel “Femke”.

In echtpear mei in swier lichaamlik en geastlik beperkte dochter. Sy beslúte it famke net yn in ynrjochting ûnder te bringen mar jowe har thús alle fersoarging en leafde. In hiele swiere opjefte.
Kin harren houlik dit oan? Bliuwt der romte foar harsels oer? Benammen de heit siket útwei yn sinyske grappen. Bitiden hiel wrang. Sy docht mei. Se kin net oars.
Dan binne der reaksjes fan’e bûtenwrâld.
It stik hat in breder kader. It giet net allinne oer twa minsken mei in berntsje yn in rolstoel. It giet oer minsken en har ferlerne idealen en fersteurde yllúzjes. Hoe faak draaie heechspande ferwachtings net op in teloarstelling út en hoe faak moatte wy net in kar meitsje yn it libben, in pynlike kar, dy’t eins net te nimmen is?

In boeiend stik fan skriuwer Peter Nichols, sels heit fan sa’n mearfaldich beperkt bern. It is syn persoanlike ferhaal.

29januari 2017

Tesselschade spilet ‘Femke’

zondag 29 januari 2017 - 20:00 - 22:30

 

Tesselschade komt dit jier mei it boeiende stik;”Een dag uit de dood van verdomde Lowietje”.
No brocht ûnder de titel “Femke”.

In echtpear mei in swier lichaamlik en geastlik beperkte dochter. Sy beslúte it famke net yn in ynrjochting ûnder te bringen mar jowe har thús alle fersoarging en leafde. In hiele swiere opjefte.
Kin harren houlik dit oan? Bliuwt der romte foar harsels oer? Benammen de heit siket útwei yn sinyske grappen. Bitiden hiel wrang.
Sy docht mei. Se kin net oars.
Dan binne der reaksjes fan’e bûtenwrâld.
It stik hat in breder kader. It giet net allinne oer twa minsken mei in berntsje yn in rolstoel. It giet oer minsken en har ferlerne idealen en fersteurde yllúzjes. Hoe faak draaie heechspande ferwachtings net op in teloarstelling út en hoe faak moatte wy net in kar meitsje yn it libben, in pynlike kar, dy’t eins net te nimmen is?

In boeiend stik fan skriuwer Peter Nichols, sels heit fan sa’n mearfaldich beperkt bern. It is syn persoanlike ferhaal.

 Bekijk alle evenementen