Activiteitenoverzicht MFC It Maskelyn, seizoen 2016-2017

Adres: Easter Omwei 5 9254 GM Hurdegaryp Mail: info@itmaskelyn.nl 0511-472126

Website: itmaskelyn.nl twitter.com/itmaskelyn facebook.com/itmaskelyn

Kinderwerk

Van september t/m april meerdere activiteiten per maand, m.u.v. zomerstop

Knutselclub 2ewoensdagmiddag van de maand van september t/m april
Lytse Lok Kafee, laatste woensdagochtend van de maand
Kinderwerkhurdegaryp@gmail.com
http://www.facebook.com/kinderwerk.hurdegaryp

Teensclub

 Voor activiteiten zie de website of Tusken Wald en Wetter

Contact: tialdazwart@outlook.com (bestuur It Maskelyn ) of alie.klompmaker@kearn.nl

Ouderenwerk

Drie themamiddagen in oktober/november 2016 en in maart/april 2017
Contact Hanneke van der Zee, 0511-844116, j.zee652@upcmail.nl

Soos 55+

Donderdagmiddag in de oneven weken van september t/m april

Contact: Klaske Postma, tel. 0511-841471, jelleenklaskepostma@upcmail.nl

Biljartclub Hurdegaryp 60+

Dagelijks van maandagmiddag tot en met vrijdagmorgen

Contact: B.W. Beetstra,  0511-474383, B.Beetstra@chello.nl

3-D Kaarten maken

Wekelijks op donderdagmorgen van 09.30 – 11.30 uur

Contact: Baukje Hollander, 06-24445794, baukjehollander@gmail.com 

Gerie v/d Veen, 0511-473696, lvanderveen@live.nl

Eetgroep it Maskelyn

De 2e vrijdag van de maand om 12.00. Kosten € 9,- incl. 1 consumptie

Contact: Opgave tot 1 dag van tevoren,  0511-472126 of aan de balie

Eetgroep Onder de pannen 

Kookt voor jong en oud op vrijdag kookt voor jong en oud op vrijdag 2/9, 14/10, 18/11, 6/1, 10/2, 17/3, 2/4. 17.00 uur borrel, 18.00 uur maaltijd

Contact: Anneke Bosma, tel. 06-12256350, annekebosma27@gmail.com

Koffie inloopmiddag 

1e woensdagmiddag van de maand van 14.00 -15.30 uur

gratis koffie/thee met wat lekkers erbij op 7/9, 5/10, 2/11 en 7/12

in 2017 op  4/1, 2/2, 1/3, 5/4, 3/5 en 7/6

Volksdansen

Wekelijks op maandag van 15.00 – 16.30 uur

Contact: Foekje Postma,  0511-475572

Bridge

Wekelijks 10 keer per half jaar op dinsdagochtend

Contact: Aukje Jellema, 0511-402392

Klaverjassen

Wekelijks op dinsdagmiddag van 13.30 – 16.30 uur

Contact: T. v.d. Berg, 0511-474913, tjipvdberg@live.nl

Koersbal

15 keer per jaar op woensdagmiddag

Contact: H. Mud, 0511-475242, gmud@live.nl

Inloopmiddag

zondag 18/9, 16/10, 27/11, in 2017 op 19/2, 19/3, 30/4, en 21/5 van 14.00-16.00 uur

Contact: Diny Bilijam, arjen.dinibilijam@gmail.com Ali Lijfering, a.meulenlijfering@chello.nl

Seniorengym

Wekelijks op woensdagochtend

Contact: Tietsje Beima, 0511-473180/06-17606049, tietsjebeima@gmail.com

Fietsclub

2e woensdagmiddag in de maanden mei t/m september

Contact: Folkje Lei, 0511-472409, folkje.lei@gmail.com

Voorstellingen, evenementen, lezingen en exposities 

van september tot juli

Contact Culturele Commissie: Afke Hoekstra, 0511-475213, ahoekstra2@kpnplanet.nl

Voor informatie over de door, of onder auspiciën van de Culturele Commissie georganiseerde activiteiten zoals Noflike Jûn en Lassie Toverrock zie: www.itmaskelyn.nl

Cursussen

Hatha Yoga

Wekelijks op dinsdagavond en donderdagmorgen

Contact: Anne Huisman, 06-15082542, info@annehuisman.nl

Franse les voor beginners en gevorderden

Wekelijks op donderdagavond, of ander tijdstip in overleg

Contact: Pier Bergsma, 0511-473008, pier_bergsma@hotmail.com

 

Aquarelleren

Tweewekelijks 10 lessen op woensdagmorgen

Contact: Diety Pieters, 0511- 432269, dietypieters@chello.nl

Patchwork en quilten

1e dinsdag van de maand van 09.30 – 11.30 uur van okt t/m mrt.

1e donderdag van de maand van 19.30 – 21.00 uur van okt t/m mrt.

Contact: Wil Kolkman, 0511- 473695, wilhelminakolkman@gmail.com

Theater/toneel

Lessen van 60 minuten op donderdag in leeftijdsgroepen van 6 t/m 99 jaar

Contact: Kalsbeek Theaterdocent, 06-12639656, info@sanderkalsbeek.nl

Verenigingen

Shantykoor Aan Lager Wal

Wekelijks op woensdagavond

Contact: Teake Zijlstra, 0511-474938, t.zijlstra9@chello.nl

Zangvereniging UDI

Wekelijks op maandag van 19.45 – 21.45 uur

Contact: Jenny Dijk, 0511- 463379, jensy.dijk@planet.nl

Smartlappenkoor Tussen Wal en Schip

Wekelijks op dinsdagavond

Contact: H. Walstra, 058-2660049, hannie.walstra@upcmail.nl

Vrouwen van Nu

Maandelijks van september t/m april

Contact: Hinke Bergsma, 0511-473008, hinke.rozema@hotmail.nl

Breicafé De Stee

op donderdagochtend 22/9, 6/10, 20/10, 10/11, en 24/11 in 2016  en in 2017 op 12/1, 26/1, 9/2, 23/2, 9/3, 23/3 en 6/4

Contact: Annie Buma-Froentjes, a.buma@kpnplanet.nl

Biljartclub Hardegarijp

Wekelijks op maandag en donderdag van september t/m april

Contact: Gerard Rinsma (vz.), 0511-472695, gjrinsma@chello.nl

Biljartclub De Schalmeiden

Wekelijks op woensdagavond

Contact: Hinke Kalsbeek (vz), 0511-472934, eknih@hotmail.com

Trees Tolsma,  0511-842202, teresatolsma@live.nl

Bridge Club Hardegarijp

Van sept. t/m half april wekelijks op dinsdag van 19.30 – 23.00 uur

Contact: Tony Guth, secr. 06-81509070, j.guth@chello.nl

Toneelvereniging MRV Tesselschade

Van september tot februari

Contact: A. Dijk, 06-12625724, Ynfo@mrvtesselschade.nl

Overige activiteiten

Vrij Tekenen en Schilderen 

Wekelijks op donderdagmiddag

Contact:              Jenny Schonenburg, 0511-474062, Jenny.schonenburg@kpnplanet.nl

Doopsgezinde zusterkring

Maandelijks van september tot april

Contact: Anneke Zwart-Blumers, 0511- 473516, annekezwartblumers@gmail.com

Seniorenraad

Maandelijks op 21/9, 19/10, 16/11, 21/12 en in 2017 op18/1, 15/2, 15/3, 19/4, 17/5

Contact: Nini Brink, secretariaat  Seniorenraad Tytsjerksteradiel, ninibrink37@gmail.com

OPA (Oud Papier Actie)

Maandelijks 2e zaterdag van de maand

Contact: Sape de Haan, 0511-473984/06-41573432, s.a.dehaan@chello.nl

Adres: Easter Omwei 5 9254 GM Hurdegaryp Mail: info@itmaskelyn.nl 0511-472126

Website: itmaskelyn.nl twitter.com/itmaskelyn facebook.com/itmaskelyn