Hoewel nog wel vermeld op de flyer met de activiteiten van de Culturele Commissie moeten wij helaas meedelen dat het duurzaamheidsevent NIET  doorgaat. Vanwege de vele activiteiten op het gebied van het klimaat elders in de provincie hebben de organisatoren,  zijnde de zes samenwerkende gemeenten in onze regio,op 27 september j. l.  besloten dat het beter is dit duurrzaamheidsevent niet door te laten gaan.