Oproep aan amateurkunstenaars in Hurdegaryp
In het kader van de gebiedsontwikkeling van de Centrale As wordt er op 21 september 2019 een fiets/wandeltocht georganiseerd om de omgeving de ‘plus’te laten ervaren van de herstelde natuur en van de nieuwe recreatiemogelijkheden in de vorm van nieuwe fiets/wandel/ruiterpaden. Echter, dit wil niet zeggen dat de gebiedsontwikkeling al klaar is, sommige projecten lopen nog even door.
In de meeste dorpen langs de Centrale As wordt iets speciaals georganiseerd.
Zo worden er in Hurdegaryp activiteiten opgezet in It Maskelyn, de Dorpstuin en wordt het parkgedeelte van Bennemastate onder de aandacht gebracht. Hurdegaryp is veel mooier geworden!

Eén van de activiteiten in It Maskelyn zal een expositie zijn van werk van amateurkunstenaars uit Hurdegaryp.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing :

  • Het in te leveren werk is expliciet bedoeld voor amateurs.
  • Het werk is gebonden aan het formaat 80 h. x 100 b.
  • Techniek naar keuze. Foto, mixed media, stof, acryl, olie etc..
  • Natuur in en om Hurdegaryp.
  • Het is bedoeld voor de kunstmuur dus moet hangen.
  • Het werk moet expositiewaardig zijn en goed verzorgd. Zowel werk als eventuele lijst.

De expositie zal zijn van 21 september 2019, activiteitendag gebiedsontwikkeling, tot 30 november 2019.
Omdat  de beschikbare ruimte niet eindeloos is zal er een selectie plaatsvinden.
Deze selectie wordt door een jury gedaan. De leden hiervan worden in een later stadium bekend gemaakt,
Het werk moet worden ingeleverd op 14 september 2019.  ’s Ochtends vanaf 10.00 – 12.00 uur. Werk dat niet wordt uitgekozen kan worden opgehaald vab 14,00 – 16.00 uur.

Opgave voor deelname aan de expositie kan bij – Afke Hoekstra – ahoekstra2@kpnplanet.nl of Anneke de Vries – asmen@chello.nl .

Voor vragen – Afke Hoekstra. Tel. 0511-475213 of Anneke de Vries. Tel. 0511 -474118.