Op 14 maart j.l. heeft Willy Hoekstra afscheid genomen als voorzitter van MFC It Maskelyn. Tijdens dit afscheid overhandigde Willy Hoekstra aan burgemeester Jeroen Gebben van de gemeente Tytsjerksteradiel een ‘Handboek voor het besturen van een MFC’.
De heer J. W. Miedema volgt Willy Hoekstra op als ad interim voorzitter. Lees hier meer over het afscheid.