Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met de secretaris van het bestuur, de heer P. Schriemer, secretariaat@itmaskelyn.nl.