Het bestuur van it Maskelyn bestond vanaf 2017 uit vijf bestuursleden waarvan als gevolg van de ziekte van Piet Schriemer ( 2015/2016 twee bestuursleden de rol van secretaris vervulden. In overleg is besloten dit terug te brengen naar één secretaris. We bedanken Bert van der Veen voor zijn rol als secretaris en voor zijn inzet voor it Maskelyn. Bert blijf actief als secretaris van Stichting Federatie Dorpshuizen Tytsjerksteradiel.