Beste bezoekers/gebruikers It Maskelyn

Zoals waarschijnlijk bekend heeft het coronavirus (officieel COVID-19) nu ook Friesland bereikt. Geen reden tot paniek, maar wel zaak om alert te zijn en waar mogelijk een aantal maatregelen te nemen om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen.

Hygiëne:

Het is belangrijk om de standaardmaatregelen op te volgen die gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen geven:

* Was je handen regelmatig met zeep en water.

* Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.

* Gebruik bij niesen/hoesten papieren zakdoekjes of tissues en gebruik deze slechts één maal.

* Wij zullen ervoor zorgen dat er voldoende zeep etc. aanwezig is en dat oppervlakten waar het virus

zich aan kan hechten regelmatig worden schoongemaakt.

* De overheid en het RIVM adviseren om handen schudden zoveel mogelijk te beperken.

Richtlijn:

Wij raden u af om persoonlijk contact te hebben met mensen die in een risicogebied (zie website RIVM.nl) zijn geweest of personen die in aanraking zijn geweest met iemand die besmet is. Daarnaast adviseren wij u om de algemene berichtgeving en richtlijnen van het RIVM zelf goed in de gaten te houden en de adviezen op te volgen.

Wat zijn de symptomen van het nieuwe coronavirus? De belangrijkste symptomen zijn:

  • koorts (boven de 38 graden);
  • met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, kortademigheid en longontsteking.

Komt u voor activiteiten, werk of vrijwilligerswerk in It Maskelyn?

Voor bijeenkomsten, voorstellingen en activiteiten geldt dat deze t/m 6 april 2020 worden geannuleerd.

Wij verzoeken u om It Maskelyn niet te bezoeken als:

– u onlangs in één van de risicogebieden van het Coronavirus bent geweest;

– u in contact bent geweest met iemand die besmet is met het virus, of koorts/ griep heeft

– u last heeft van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts

– er bij u het Coronavirus is vastgesteld.

Ter info. Het kan zijn dat u (nog) geen klachten heeft, terwijl u wel een risico heeft gelopen op besmetting; toch kunt u drager zijn van het virus. Wees aub alert.

Meer informatie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) houdt de verspreiding van het virus in de gaten en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Deze brief is onder meer gebaseerd op de door het RIVM voorgeschreven maatregelen. Mochten er vanuit de overheid/RIVM nieuwe maatregelen worden getroffen, dan zullen wij u hierover zo nodig informeren. Houdt u hiervoor ook onze website: www.ItMaskelyn.nl in de gaten. Voor nadere informatie bent u ook welkom in It Maskelyn.

We hopen dat we u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Bestuur It Maskelyn