In verband met de waarschijnlijk op handen zijnde nieuwe maatregelen in verband met corona, heeft de Commissie Ouderenwerk besloten de nog geplande themamiddagen niet door te laten gaan. De themamiddag van 15 november a.s. waarop Manon Riemersma zou vertellen over haar prachtige, dynamische werk als ambulanceverpleegkundige gaat dus helaas niet door.