De Commissie Wereldcafé organiseert om de twee weken het Wereldcafé in It Maskelyn.
Het Wereldcafé stelt zich ten doel het contact tussen inwoners van Hurdegaryp te vergroten.
Speciale aandacht wordt gegeven aan nieuwe Nederlanders die recentelijk in en om Hurdegaryp zijn komen wonen.

Leden van deze commissie zijn: