Bestuur MFC It Maskelyn

It Maskelyn heeft een bestuur, bestaande uit 5 leden. Het betreft een stichting MFC, die op afstand bestuurt. De leden zijn:


Eddy van der Heide, Voorzitter

Piet Schriemer Secretaris

Mennolt Roorda Penningmeester

Jan Willem Miedema, Algemeen lid.

Marga Zonneveld, Algemeen lid en vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@itmaskelyn.nl

secretariaat

dhr. P Schriemer
Tillefeart 22
9254 CZ  Hurdegaryp