Bestuur MFC It Maskelyn

It Maskelyn heeft een bestuur, bestaande uit 5 leden. Het betreft een stichting MFC, die op afstand bestuurt. De leden zijn:


Eddy van der Heide, Voorzitter

Jan Willem Miedema, Secretaris

Mennolt Roorda Penningmeester

Marga Zonneveld, Algemeen lid en vertrouwenspersoon
vertrouwenspersoon@itmaskelyn.nl

Piet Schriemer, Algemeen lid

secretariaat

J.W. Miedema
p/a It Maskelyn
Easter Omwei 5
9254 CZ  Hurdegaryp