Bestuur MFC It Maskelyn

It Maskelyn heeft een bestuur, bestaande uit 5 leden. Het betreft een stichting MFC, die op afstand zullen besturen. De leden zijn:


J. W. Miedema,  Voorzitter (ad interim)

Piet Schriemer Secretaris
Bert van der Veen, Secretaris

Mennolt Roorda Penningmeester

Algemeen lid. Functie vacant

secretariaat

dhr. P Schriemer
Tillefeart 22
9254 CZ  Hurdegaryp