Op zondagmiddag 3 juni 2018 treden Vrouwenpopkoor Switch, Adri de Boer en Bruno Rummler gezamenlijk op in It Maskelyn, onder de titel ‘Mei Elkoar’.
TSILLU, Soos voor jeugd met een beperking, is het goede doel dat aan dit concert is gekoppeld.
Kaarten reserveren op info@adri-de-boer.nl.
Zaal open om 14.00 uur. Het concert begint om 14.30 uur.

Entree

  € 10,- incl. koffie/thee en wat lekkers

Meer informatie

0511-482126