In het kader van de Week van de opvoeding, organiseert MFC It Maskelyn, in samenwerking met KEearn Welzijn een drietal bijeenkomsten waar opvoeders met elkaar en met deskundigen in gesprek gaan over de vraag: OPVOEDEN: HOE DOE JE DAT?Doel van deze bijeenkomsten?

  • Nieuwe ideeën opdoen over opvoeden
  • Met elkaar in gesprek over opvoeden
  • Hoe kun je anders opvoeden?
    Misschien heb je na deze bijeenkomsten een andere kijk  op jezelf en op je kinderen.

Aanmelden kan telefonisch of via de mail:
06 – 55993271 of hoekstrawilly@gmail.com

Kosten: € 15,- voor de drie bijeenkomsten

De deelnemerskosten kunt u vóor 20 september 2018 overmaken naar NL61 INGB 0003 573346  t.n.v. W.Hoekstra, o.v.v. Opvoedcursus 2018.

 

Entree

  € 15,00

Voor de bijeenkomsten op 3, 10 en 17 oktober 2018

Meer informatie

06 - 55993271 of hoekstrawilly@gmail.com