In maart j. l. is het buffet van Kookgroep  ‘Onder de Pannen’ niet doorgegaan in verband met corona. Het zou voor pns de laatste keer zijn en we willen graag alsnog een 3-gangenmenu voor u verzorgen en wel op vrijdag 18 september a.s. in It Maskelyn.
Inloop: Vanaf 17.30 uur, aanvang buffet 18.00 uur.
Kosten”€ 15,00 per persoon. Kinderen tot 12 jaar € 7,50. Inclusief welkomstdrankje.
Opgave uiterlijk vóór woensdag 16 september bij de balie van It Maskelyn, tel. 0511-472126 of via info@itmaskelyn.nl.
Vanaf oktober 2020 t/m april 2021 wordt het buffet iedere 3e vrijdag van de maand verzorgd door It Maskelyn.
We hebben er weer zin in en hebben het 5 jaar met veel plezier gedaan.

Anneke-Ellen – Engelien- Fokje – Jelly-  Jenny- Wietske

Entree

  € 15,00 p. p.. incl welkomsdrankje
  € 7,50 voor kinderen, incl welkomsdrankje

Meer informatie

0511 - 472126