Myn Skip
Nei in suksesfolle rige fan útferkochte foarstellings yn septimber 2018 fan it iepenloftspektakel oer de skiednis fan it skûtsje, sil ‘Myn Skip’ no mei dit ferhaal de teäters yn.

In foarstelling oer hurd wurkjen en geniete, oer lije en leafde, oer stoer en kwetsber, oer winne en ferlieze. Mar foaral ek ferhalen oer it skûtsje, fan wurkskip nei wenskip nei rekreaasjeskip.

Ferhalenferteller Age Veldboom nimt it publyk op entûsjaste wize mei yn de wrâld fan it skûtsje, dy’t hy as gjin oar kint. It duo Ella & Herman spilet en sjongt de spesjaal foar dizze foarstelling skreaune lieten. De ferhalen, bylden en lieten soargje foar in ferbyldzjende reis troch 100 jier skûtsje histoarje.

Ella & Herman is in singer/songwritersduo út Fryslân. Ella de Jong sjongt en spilet piano, trompet en melodica. Herman Woltman spilet gitaar. We kinne him fan Souldada en de gearwurking mei û.o. Fay Lovsky en Izaline Calister. Tegearre wûnen Ella & Herman de singer/songwriterspriis fan Fryslân yn 2015. Age Veldboom is in kuierjende ensyklopedy as it oer it skûtsje giet en jout ferskate kearen kommentaar by Omrop Fryslân en Omroep Max tidens it skûtsjesilen.
Entree: € 15,00. Kaarten fia de balie fan It Maskelyn, beheerder@itmaskelyn.nl of via 0511-472126.

[Nederlands]
Myn Skip

Na een succesvolle reeks van uitverkochte voorstellingen in september 2018 van het openluchtspektakel over de geschiedenis van het skûtsje, gaat ‘Myn Skip’ nu met dit verhaal de theaters in.
Een voorstelling over hard werken en genieten, over lijden en liefde, over stoer en kwetsbaar, over winnen en verliezen. Maar vooral ook verhalen over het skûtsje, van werkschip naar woonschip naar recreatieschip.
Verhalenverteller Age Veldboom neemt het publiek op enthousiaste wijze mee in de wereld van het skûtsje, die hij als geen ander kent. Het duo Ella & Herman speelt en zingt de speciaal voor deze voorstelling geschreven liedjes. De verhalen, beelden en liedjes zorgen voor een verbeeldende reis door 100 jaar skûtsje historie.
Entree: €15,00. Kaarten via de balie van It Maskelyn, beheerder@itmaskelyn.nl of via 0511-4721216.

Entree

  € 15,.00

Meer informatie

0511-472126