Theunis Kats van de ‘Stichting Bevordering Verkeerseducatie’. verzorgt op 12 november 2018 een presentatie over veilig rijden: ‘Oppoetsen en bijtanken’. Het gaat over de laatste veranderingen in de verkeersregels en borden, aangevuld met welkome tips over veilig rijden.

Kosten per themamiddag € 2,50 p. p. (incl. koffie/thee).
U kunt zich per thema opgeven of informatie inwinnen bij Hanneke van der Zee, tel. 0511-844116, bij de balie van It Maskelyn of via 0511-472126,

Entree

Meer informatie