Deze middag wordt verzorgd door de Seniorenraad Tytsjerksteradiel, een adviesraad ingesteld door de gemeente. Hun missie is het bevorderen van het welzijn van senioren. De seniorenraad zal ons vragen wat ons  bezig houdt of waar we meer aandacht voor willen vragen.

Aanmelden bij Hanneke van der Zee, tel. 0511 – 844116 of bij de balie van It Maskelyn.

Entree

  € 3,00 incl koffie/thee

Meer informatie

0511 - 472126