RAZE OM PROTTERS

Koarte tekst

Yn dizze oandwaanlike teaterfoarstelling wurdst gizele troch Doede, in jonge mei in licht ferstanlike beheining. Mar meitsje dy gjin soargen: hy hat gjin kwea yn it sin. Hy wol allinne mar hiel graach datst efkes harkest. Kinsto him hearre?

Korte tekst
In deze aandoenlijke theatervoorstelling word je gegijzeld door Doede, een jongen met een licht verstandelijke beperking. Maar maak je geen zorgen, hij heeft geen kwaad in de zin. Hij wil heel graag dat je even naar hem luistert. Kun je hem horen?

In ‘Raze om protters’ zet Eelco Venema ( de regisseur) actuele, maatschappelijke vraagstukken rondom zorg, participatie, inclusiviteit, zingeving en eenzaamheid om in een tragikomisch schouwspel tussen vier spelers, waarbij hij met humor en empathie de soms schrijnende werkelijkheden aan het licht brengt.”
Na de voorstelling wil Eelco graag met het publiek van gedachte wisselen over deze onderwerpen en het ontstaan van het stuk.

Datum en tijd: 8 november 2019, 20.00 uur. Locatie: MFC It Maskelyn, Easter Omwei 5, 9254 GM Hurdegaryp, tel. 0511 – 472126, beheerder@itmaskelyn.nl, www.itmaskelyn.nl.

Entree: € 17,50/Freonen Tryater € 15,50/ CJP/CKV € 15.50.

Lange tekst

 

Entree

  entree € 17,5 Freonen Tryater € 15,5 CJP/CKV € 15,5

Meer informatie

0511-472126