Het doel van deze bijeenkomsten is het bevorderen van contacten, kennismaken tussen mensen uit verschillende culturen, gezelligheid en ontplooiing. Iedere twee weken komen we op de woensdagavond van half acht tot half tien bij elkaar. We nodigen alle dorpsgenoten uit om van de partij te zijn. Speciale aandacht zullen we geven aan nieuwe Nederlanders die definitief zijn neergestreken in en om Hurdegaryp. We hopen dat er een internationaal gezelschap ontstaat.
Voor informatie kunt u terecht bij Rita Looij, tel. 06-40383866.

Entree

  € 2,50

Meer informatie

06-40383866