Kinderwerk

Kinderwerk is een belangrijke groep binnen it Maskelyn. Een knutselmiddag voor de jongsten of een spoketocht voor de middelste kinderen (basisschool) worden georganiseerd in deze groep. Zie de agenda voor actuele activiteiten. Werkgroepleden zijn:
Maria Westra en José Roosloot. Contact: Maria Westra, mbronswijk@hotmail.com.

Kijk voor meer informatie over onze activiteiten op http://www.facebook.com/kinderwerk.hurdegaryp