Vrijwilligerswerk in It Maskelyn
It Maskelyn heeft regelmatig vrijwilligers nodig, bijvoorbeeld voor de Werkgroep Bar & Ontmoeting.
Samen met onze beheerder, Thomas van Wieren, zorgen zij ervoor dat de geplande activiteiten in It Maskelyn ook worden uitgevoerd. U kunt ervoor kiezen om lid te worden van een werkgroep, maar het is ook mogelijk hand en spandiensten voor It Maskelyn te verrichten.

Lijkt het u leuk om vrijwilliger te worden bij ons, klik dan op Vrijwilliger worden in It Maskelyn,  lees het door en neem dan contact op met Marga Zonneveld,   vrijwilligerscoördinator@itmaskelyn.nl  of bel met de beheerder Thomas van Wieren, 0511-472126.

Privacy Statement
MFC It Maskelyn verwerkt persoonsgegevens van vrijwilligers. Graag willen wij u duidelijk en transparant infomeren hoe wij hiermee omgaan.
Wilt u meer weten over hoe It Maskelyn dit doet?  Kijk dan op ons Privacy Statement.