Het MFC wordt dé centrale plaats waar door allerlei individuen en/of in groepsverband een grote verscheidenheid aan activiteiten zal worden uitgevoerd.

Volgens het Woordenboek der Friese Taal (WFT) betekent ‘it maskelyn’: een mengsel van erwten en bonen of rogge en tarwe. Met andere woorden: van alles wat, een mengelmoes.

De naam ‘It Maskelyn’ is bedacht door dhr. H.J. van Borkulo