It Maskelyn

Stichting Multifunctioneel centrum Hurdegaryp
Easter Omwei 5
9254 GM Hurdegaryp

info@itmaskelyn.nl
0511-472126, 
b.g.g. 06 -22721915

KvK nummer: 01163939

Thomas van Wieren

Beheerder It Maskelyn

Thomas van Wieren is onze beheerder. 
Maria Belksma is de tweede beheerder van It Maskelyn.

Heeft u een vraag?  Neem dan contact op via telefoonnummer 0511 -472126 of per e-mail op info@itmaskelyn.nl

Bestuur

It Maskelyn heeft een bestuur, bestaande uit 5 leden. Het betreft een stichting MFC, die op afstand bestuurt. De leden zijn:

  • Eddy van der Heide, Voorzitter
  • Jan Willem Miedema, Secretaris
  • Mennolt Roorda, Penningmeester
  • Marga Zonneveld, Algemeen lid en vertrouwenspersoon (vertrouwenspersoon@itmaskelyn.nl)

Secretariaat

J.W. Miedema
p/a It Maskelyn
Easter Omwei 5
9254 CZ  Hurdegaryp

secretariaat@itmaskelyn.nl