It Maskelyn

It Maskelyn is een ‘hûs fan en foar it doarp’. It Maskelyn is een multifunctioneel centrum, waar diverse groepen, leeftijden, activiteiten en cursussen plaatsvinden. De betekenis van it Maskelyn is dan ook: , potpourri, diversiteit – hetgeen goed aansluit bij het doel van het gebouw.

De stichting heeft ten doel het onder één dak bieden van alle sociaal-culturele voorzieningen voor alle inwoners te Hurdegaryp waarbij het MFC een ontmoetingsplaats moet zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Vrijwilligers

It Maskelyn draait op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zijn we nergens. Om een goed beeld te krijgen van het aanbod vrijwilligers, is Marga Zonneveld aangesteld als vrijwilligerscoördinator. Zij zorgt dat vraag en aanbod bij elkaar komen binnen it Maskelyn. Vindt u het leuk om iets te doen binnen it Maskelyn? Meld u dan aan voor een (vrijblijvend) intakegesprek met Marga Zonneveld.

Culturele commissie

Onder de paraplu van stichting MFC valt de culturele commissie. De culturele commissie heeft als aard en doel:

De Culturele Commissie van Multifunctioneel Centrum It Maskelyn wil het culturele en sociale klimaat in Hurdegaryp bevorderen.

Zij doet dit middels het organiseren van voorstellingen, optredens, lezingen en exposities voor alle leeftijdsgroepen in het dorp.
Klik hier voor meer informatie over de Culturele commissie.

Kinderwerk

Kinderwerk is een belangrijke groep binnen it Maskelyn. Een knutselmiddag voor de jongsten of een spokentocht voor de middelste kinderen (basisschool) worden georganiseerd in deze groep.
Klik hier voor meer informatie over kinderwerk.

Ouderenwerk

Ook de ouderen vallen onder de paraplu van stichting MFC. Voor het maken van een praatje, of creatief bezig zijn met breien of kaarten maken. Maar ook de spelletjesmiddagen op zondag (instuif) of koersbal door de week; de ouderen worden niet vergeten!

Team PR en Communicatie

Het Team PR en Communicatie verzorgt de interne en externe communicatie van It Maskelyn. Klik hier voor meer informatie over het Team PR en Communicatie