It Maskelyn

It Maskelyn is een ‘hûs fan en foar it doarp’. It Maskelyn is een multifunctioneel centrum, waar diverse groepen, leeftijden, activiteiten en cursussen plaatsvinden. De betekenis van it Maskelyn is dan ook: , potpourri, diversiteit – hetgeen goed aansluit bij het doel van het gebouw.

De stichting heeft ten doel het onder één dak bieden van alle sociaal-culturele voorzieningen voor alle inwoners te Hurdegaryp waarbij het MFC een ontmoetingsplaats moet zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Bezoekinfo

Wilt u It Maskelyn bezoeken? Gezellig!

Vrijwilligers

It Maskelyn draait op vrijwilligers. Zonder vrijwilligers zijn we nergens. Om een goed beeld te krijgen van het aanbod vrijwilligers, is Marga Zonneveld aangesteld als vrijwilligerscoördinator. Zij zorgt dat vraag en aanbod bij elkaar komen binnen it Maskelyn. Vindt u het leuk om iets te doen binnen it Maskelyn? Meld u dan aan voor een (vrijblijvend) intakegesprek met Marga Zonneveld.

PR en communicatie

Voor de interne en externe communicatie is het PR team in het leven geroepen. Wij verzorgen communicatie in en om It Maskelyn. We werken samen met het bestuur en met de gebruikers van het Multifunctionele Centrum.