Activiteiten

Ook in het seizoen 2023-2024 vinden er diverse activiteiten plaats in It Maskelyn.

Van Kinderwerk tot Ouderenwerk, van knutselen tot kaarten maken, van samen koffiedrinken tot samen eten. Hieronder kunt u kennis nemen van wat je allemaal kunt doen in It Maskelyn.

Tip: Neem altijd eerst contact op met de desbetreffende contactpersoon voor actuele informatie over datum en tijdstip of volg de actuele berichtgeving op deze website. Toch nog vragen? Neem contact op met info@itmaskelyn.nl.

NaamOmschrijvingContact
3-D kaarten maken Wekelijks op donderdagmorgen van 09.30 uur – 11.30 uur.Baukje Hollander
06-24445794
baukjehollander@gmail.com

Gerie v/d Veen
06-20416211
lvanderveen@live.nl
Aquarelleren Woensdagochtend van 09.30-11.30 uur (tweewekelijks) Diety Pieters
0612633874
dietypieters@chello.nl
Biljartclub De Schalmeiden Wekelijks op woensdagavond om 19.30 uur 06-16076402
jolina13@hotmail.com
Biljartclub Hardegarijp Wekelijks op maandagavond t/m 24 april 2023, met uitzondering van feestdagen Gerard Rinsma (vz.)
0511-472695
gjrinsma@chello.nl
Biljartclub Hurdegaryp 60+ Maandagmiddag t/m vrijdagmorgen (inclusief schoolvakanties, behalve zomervakantie) B.W. Beetrstra
0511-474383
b.beetstra@chello.nl
Breicafé De Steek Tweewekelijks op de donderdagochtend Annie Buma-Froentjes
a.buma@kpnplanet.nl

Geertrui Schelhaas: schelkraak@gmail.com
Bridgeclub Hardegarijp Wekelijks op dinsdag van 19.00-23.00 uur Jan Huurneman (secr.)
0511-473956
j.huurneman3@chello.nl
Eetgroep It Maskelyn Twede vrijdag van de maand om 12.00 uur;
Kosten € 9,- inclusief 1 consumptie.
Opgave tot 1 dag van tevoren, 0511-472126 of aan de balie
Franse Les voor beginners en gevorderden Wekelijks op dinsdagavond, of ander tijdstip in overleg Pier Bergsma
0511-473008
pier_bergsma@hotmail.com
Gitaarschool Fenderwerf Beginners en gevorderden, wekelijks op maandag en dinsdag
www.weimavdwerf.com
06-21665040
annovanderwerf@hotmail.com
Inloopmiddag op zondag De 3e zondag van de maand van 14.00 – 16.00 uur Diny Bilijam
arjen.dinibilijam@gmail.com
It Lytse Lok Kafee Wekelijks op vrijdagmorgen tussen 10.00 uur en 11.30 uur, voor (groot)ouders met kinderen tot vier jaar
It Maskelyn-Atelier Onder deze naam worden workshops georganiseerd, voor jong en oud. atelier@itmaskelyn.nl
Jeugdsoos Voor de basisschooljeugd van groep 7/8. Tweewekelijks op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Van september t/m mei.
kinderwerkhurdegaryp@gmail.com
Kinderwerk Verschillende activiteiten door het jaar heen Maria Westra
kinderwerkhurdegaryp@gmail.com
Klaverjassen Iedere dinsdagmiddag van 13.00 uur van september tot juni info@itmaskelyn.nl
Koersbal Jannie Hettema,
06-29118864 / 0511-473934
p.hettema@chello.nl
Koffieochtend Wekelijks op vrijdagmorgen staat om 10.00 uur de koffie voor u klaar
Minibieb en Mienskipskasten In de gang naast It Maskelyn; geopend tijdens openingstijden van It Maskelyn of de sporthal. Jessy Stapenséa
06-12648312
t.d.stapensea@hetnet.nl
OPA (Oud Papier Actie) Zie berichtgeving Tusken Wâld en Wetter Sape de Haan
0511-473984 / 06-41573432
s.a.dehaan@chello.nl
Ouderenwerk Thema-middagen Hanneke van der Zee
0511-844116
j.zee652@upcmail.nl
Seniorengym Wekelijks op woensdagochtend van 09.30 – 10.30 uur Tietsje Beima
0511-473180 / 06-17606049
tietsjebeima@gmail.com
Seniorenraad Maandelijks op 3e woensdagochtend van de maand Nini Brink
secretariaat Seniorenraad Tytsjerksteradiel
ninibrink37@gmail.com
Shantykoor Aan Lager Wal Wekelijks op woensdagavond
www.aanlagerwal.nl
Teake Zijlstra
0511-474938
t.zijlstra9@chello.nl
Smartlappenkoor Tussen Wal en Schip Wekelijks op maandagmiddag van 14.30 uur tot 16.30 uur van september t/m mei Yolanda Ulfman-Dijkhoff
yolandajan@kpnmail.nl
Soos 55+ Donderdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur Riet Vledder
0511-471938

Ali Lijfering
a.meulenlijfering@upcmail.nl
Stoelyoga www.happyhomestoelyoga.nl Jessy Stapenséa
06-12648312
happyhomestoelyoga@gmail.com
Toneelvereniging MRV Tesselschade www.mrvtesselschade.nl A. Dijk
06-12625724
ynfo@mrvtesselschade.nl
Voorstellingen, evenementen, lezingen en exposities Culturele Commissie
Afke Hoekstra
0511-475213
ahoekstra2@kpnplanet.nl
Vrouwen van Nu Maandelijks van september t/m aprilNanda Rozenstraten
0511-476005
nanroos@planet.nl

Roeli Leistra
0511-474923
roelileistra@gmail.com
Yoga Wekelijks op dinsdagavond
www.praktijkjivita.nl
Anne Huisman
06-15082542
info@annehuisman.nl
Vereniging voor Dorpsbelangen Vergadert maandelijks (volg berichtgeving in Tusken Wâld en Wetter) Sape de Haan
0511-473984 / 06-41573432
secretariaat@vdhurdegaryp.nl