08 december 2023

Lezing over de ‘Noardlike Fryske Wâlden’

⚠️ Let op! Je bekijkt een evenement uit het verleden. Lezing over de ‘Noardlike Fryske Wâlden’ vond plaats op 08 december 2023.

De Fûgelwacht organiseert op 8 december 2023 een lezing over het prachtige cultuurlandschap de Noardlike Fryske Wâlden (https://www.noardlikefryskewalden.nl/). De lezing wordt gegeven door Albert van der Ploeg, voorzitter van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, een vereniging met het werkgebied tussen Dokkum en Drachten. Het overgrote deel van de bijna 800 leden (boeren en particulieren) zorgt met (agrarisch) natuur-en landschapsbeheer voor het behoud van het bijzondere landschap en de boerenlandvogels. Albert zal u meenemen naar alles wat groeit en leeft in dit mooie gebied en ook wat de vereniging allemaal organiseert om dit landschap in stand te houden.

Wilt u meer weten over de Fûgelwacht Hurdegaryp of lid worden?  Schrijf dan een mail naar fugelwachthurdegaryp@outlook.com 

Inloop vanaf 19.30 uur